तेह्रथुम समाज बेलायत

मान्छे बाचुन्जेल एअकर्कामा साथ र सहयोग को आवश्यक छ भन्नेकुरा तपाईंहामीले भोग्दै  आई राखेका छौ। इनै भोगाइलाई मध्य नजर गर्दै हाम्रो तेरर्थुम society uk ले केही हाम्रा जिल्लाका पीडित परिवार हरुकालगी आर्थिक सन्कलन गर्ने काम गर्दैछ। यसै क्रम मा तत्काल हाम्रा अगडि ३ जना पीडित परिवार हरु हुनुहुन्छ। 
१ स्वोर्गिय मकर धोज सम्याङखाम(आर्थिक शाहअयो funeral को लागि) 
२ भिम प्रशाद थेगुबा (cancer पीडित)जिरिखिम्ती तेरथुम बाट। 
३ स्वोर्गिय लक्ष्मी माया सेनी (आर्थिक सहयोग) 

उपरोक्त ३ जना पीडित परिवार लाई तपाईं हामीहरु बाट आफ्नो इच्या ले केही आर्थिक सहयोगको आवश्यकता पारीराखेको कारण ले गर्दा हाम्रो तेरथुम society को तर्फ बाट सन्कलन गर्ने काम भाईराखेको छ। तपाईं हाम्रो सानो सहयोग ले पीडित परिवार लाई केही रहत निस्चित पुग्ने छ। तेसैले तपाईंको सो इच्याको सहयोग कृपया तपाईंको area पर्तिनिधी लाई बुझाई सहयोग गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछु। 

area पर्तिनिधी ज्यु हरु कृपया तपाईंको area बाट सहयोग बापत सन्कलित रकम तल दियको account मा deposit गरिदिनु होला। 
नोट – सहयोगि हरुको नामावली र सहयोग रकम को details शाहीत ईमेल मार्फत दियको मेरो ईमेल मा पथाइ दिनुहोला। 
ईमेल mohan7814@yahoo.com 
account name-terathum society uk.
bank – HSBC
s/c – 40-08-32
a/c no – 42008165
thank you for your help

Terasure TS UK 

Comments are closed.

सर्वाधिकार@तेह्रथुम समाज यु के. 2009 - 2021
Web Master: Ingnam Surendra
                             सदा एकता,एकरुपता र सदभावको लागी