तेह्रथुम समाज बेलायत

तेह्रथुम समाज यू के को दशौ वार्षिक भेलाको कार्य बिभाजन यस प्रकार रहेको छ।

[gview file=”http://tehrathumsamajuk.org/wp-content/uploads/2017/04/TSUK-10th-Anniversary-Admin-Instraction-2017.pdf”]

Comments are closed.

सर्वाधिकार@तेह्रथुम समाज यु के. 2009 - 2021
Web Master: Ingnam Surendra
                             सदा एकता,एकरुपता र सदभावको लागी